Krystyna Piwowarska

Zajmuję się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

  • Prowadzę szkolenia BHP – wstępne i okresowe.
  • Pracuję jako zewnętrzny dział BHP Twojej firmy.
  • Przygotowuję dokumentację BHP.
Skontaktuj się ze mną
  • Usługi BHP
  • BHP

Bezpieczeństwo jest ważne!