Poczytaj

Wyposażenie pomieszczeń biurowych zgodne z BHP i przyjazne dla pracowników

W artykule BHP w pracy biurowej pisałam o tym, jak stworzyć bezpieczne i optymalne warunki do pracy biurowej, o czym warto pamiętać i o co należy zadbać?

Tym razem bardziej szczegółowo zajmiemy się omówieniem wyposażenia biura – zgodnym z najnowszymi przepisami i przyjaznym dla pracowników.

WYPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY

Oświetlenie

W pomieszczeniach pracy szeroko stosuje się oświetlenie jarzeniowe (tzw. świetlówki). Przy stosowaniu tego rodzaju oświetlenia mogą występować różnorodne uciążliwości (np. hałas, tętnienie), w tym również olśnienia.

Przyczyną tych uciążliwości nie jest rodzaj światła, lecz jakość opraw i lamp. Uciążliwości te niesłusznie utożsamia się ze szkodliwością dla wzroku tego rodzaju oświetlenia, ponieważ jest ono bardzo zbliżone do naturalnego. Poza tym często spotykamy w pomieszczeniach pracy nie osłonięte rury jarzeniowe, które są źródłem olśnienia.

Hałas

W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy umysłowej, biurowej dopuszczalne natężenie hałasu wynosi 65 dB. Budynki biurowe powinny być izolowane od hałasu ulicznego przez odpowiedniej konstrukcji okna, klimatyzację, wyłożenie ścian i sufitów materiałami dźwiękochłonnymi.

Łazienki i toalety

W budynku, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe, powinny być zainstalowane na każdej kondygnacji ubikacje osobno dla kobiet i mężczyzn.

Nie dotyczy to zakładów – biur, w których zatrudnionych jest mniej niż 5 pracowników na jednej zmianie – pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.

Ustęp powinien być oddzielony szczelnymi ścianami od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i dostępny z dróg komunikacji wewnętrznej budynku.

W ubikacjach powinny znajdować się umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody, jedna na sześć misek ustępowych lub pisuarów, lecz nie mniej niż jedna.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) opisano szczegółowo wymagania w stosunku do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników.

Palarnie

Zgodnie z najnowszymi przepisami w każdym budynku obowiązuje zakaz palenia w pomieszczeniach pracy. Pracodawca może jednak urządzić palarnię (choć nie ma takiego obowiązku).

Jadalnie i pomieszczenia socjalne

W obiekcie biurowym powinno być wydzielone pomieszczenie do spożywania posiłków w czasie pracy. Spożywanie posiłków, a szczególnie picie gorących napojów, siedząc przy biurku, na którym znajdują się różne dokumenty, może oprócz możliwości poparzenia spowodować zniszczenie lub zabrudzenie tych dokumentów.

W urzędach i biurach zatrudniających 50 pracowników zaleca się przygotowanie napojów gorących przez specjalnego pracownika w wydzielonym pomieszczeniu.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia wstępne BHP

Outsourcing BHP

BHP w pracy biurowej

Jak stworzyć bezpieczne i optymalne warunki do pracy biurowej? O czym warto pamiętać? O co należy zadbać?

Praca biurowa stwarza wprawdzie znacznie mniej zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników niż na przykład praca w fabryce, jednak i tutaj zagrożenia wypadkiem występują. Warto mieć tego świadomość, przygotowując nowe stanowisko pracy, planując przeprowadzkę do nowej siedziby lub zwiększając ilość zatrudnionych osób w ramach tego samego lokum.

Przygotowując stanowiska pracy biurowej warto też pamiętać o wygodzie i komforcie pracy, które przekładają się na samopoczucie pracowników i ich wydajność.

Warunki bezpiecznej pracy w pomieszczeniach i przy wykonywaniu prac biurowych uzależnione są od następujących czynników:

 • wielkości pomieszczeń, w których zorganizowano stanowisko pracy biurowej,
 • mikroklimatu na stanowiskach pracy i innych czynników środowiska pracy,
 • charakteru pracy biurowej i wyposażenia miejsca pracy,
 • wymagań higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

CHARAKTER PRACY BIUROWEJ

W zależności od charakteru pracy biurowej warunki bezpieczeństwa pracy, zagrożenia i ryzyko zawodowe są różne.

Wiadomo, że praca w instytucjach z bezpośrednim, ciągłym kontaktem z interesantami z zewnątrz jest pracą bardziej męczącą, przy której występuje stres i wymuszone przez interesantów duże tempo pracy.

Są też prace biurowe o spokojnym charakterze, samodzielne, bez kontaktu z interesantami i tam narażenie na wypadek i utratę zdrowia jest znikome.

Większość prac biurowych ma charakter statyczny, co wprawdzie zmniejsza ryzyko wypadków ale powoduje niedobór tlenu, utrudniony przepływ krwi oraz spowolnienie przemiany materii.

Higiena pracy w biurze ma więc nie mniejsze znaczenie niż w fabryce.

UCIĄŻLIWOŚĆ PRACY BIUROWEJ

Źródła uciążliwości pracy biurowej, czynniki i przyczyny powodujące dolegliwości zdrowotne mogą tkwić w samych pracownikach lub w ich nadzorze, a także na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu tych stanowisk.

Do uciążliwych czynników można zaliczyć:

 • brak odpowiednich warunków powierzchniowo-przestrzennych
 • emitowanie ciepła przez nasłonecznienie miejsc pracy
 • niedostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniu
 • odblaski i odbicia światła od powierzchni przedmiotów
 • hałas w czasie pisania na maszynie, prace drukarki itp.
 • promieniowanie elektromagnetyczne i elektryczność statyczną
 • brak przestrzeni do zajęcia wygodnej pozycji ciała przy pracy
 • brak wymaganej powierzchni do ustawienia urządzeń i sprzętu
 • niemożliwość regulacji wysokości blatów biurka lub stołu
 • niemożliwość regulacji wysokości siedziska i zajęcia wygodnej pozycji przy pracy
 • obciążenie statyczne i dynamiczne ciała
 • obciążenie psychiczne.

Minimalizacja stresu i wypoczynek

Fizjologowie zwracają uwagę, że u pracownika umysłowego praca mózgu nie ustaje „na rozkaz”. Często człowiek zaabsorbowany jakimś problemem czy kłopotami przedłuża nieświadomie swój wysiłek umysłowy długo poza godziny pracy.

Dlatego wypoczynek pracownika umysłowego powinien być tak zorganizowany, aby jego umysł został „zajęty” innymi problemami.

Odpoczynek aktywny, spacery na świeżym powietrzu, atrakcyjne spędzanie urlopu, właściwe odżywianie – to są zalecenia fizjologów, z którymi powinien być zapoznany każdy pracownik biurowy.

Warunki do aktywnego wypoczynku po pracy

Zachętą do tego rodzaju odpoczynku dla pracowników mogą być zorganizowane aktywności (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), karnety na basen, siłownię, aerobik, zajęcia jogi lub medytacji, karnety typu Multisport – pozwalające na samodzielne korzystanie z wybranych przez pracownika aktywności.

Wyjazdy integracyjne

Również wyjazdy integracyjne dają pole do wspólnego uprawiania sportów, organizacji zawodów w konkretnej dyscyplinie, czy na przykład wspólnej nauki tańca.

Warto też zachęcać pracowników do tego, by do pracy dojeżdżali rowerem (szczególnie wiosną, latem i jesienią).

Warto pamiętać o zorganizowaniu bezpiecznego miejsca postoju rowerów (stojaków lub specjalnego pomieszczenia do ich przechowywania) oraz organizacji natrysków i przebieralni oraz zamykanych szafek, w których pracownicy mogą zostawić swoje rzeczy.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Dlaczego profesjonalne szkolenie BHP nie jest luksusem?

Czym jest outsourcing BHP?

Jak chronić pracowników przed zagrożeniami biologicznymi?

W artykule Zagrożenia biologiczne omówiłam rodzaje zagrożeń, które często są bagatelizowane podczas szkoleń okresowych BHP.

Tym razem przyjrzymy się temu, jak chronić pracowników przed zdefiniowanymi w miejscu pracy zagrożeniami.

PAMIĘTAJ!

Pracownicy narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych, podobnie jak pracownicy narażeni na inne czynniki szkodliwe, podlegają obowiązkowi profilaktycznych badań lekarskich.

Ocena ryzyka

W przypadku jakiejkolwiek czynności mogącej stwarzać ryzyko wystąpienia narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych trzeba przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Polega ona na zaklasyfikowaniu zidentyfikowanego czynnika do określonej grupy zagrożenia i ustaleniu środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia przez:

 • środki techniczne, takie jak np.: odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety, szatnie, pomieszczenia do spożywania posiłków),
 • środki ochrony zbiorowej (wentylacja ogólna, miejscowa), zapewnienie bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności – niszczenia odzieży,
 • środki ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym, łatwo zmywalne i odporne na działanie środków chemicznych powierzchnie podłóg, ścian i blatów, urządzenia i środki do mycia i dezynfekcji, bezpieczne systemy składowania i transportu odpadów, oddzielenie ludzi od obszarów zagrożonych np. poprzez automatyzację pracy.

Środki organizacyjne

Należą do nich ograniczanie liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych; stosowanie znaku ostrzegawczego przed zagrożeniami biologicznymi; dostarczenie pracownikowi aktualnych pisemnych instrukcji postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym; informowanie i szkolenie pracowników, na temat, np.: właściwego postępowania w przypadku niebezpiecznego zdarzenia z udziałem szkodliwych czynników biologicznych (zakłucia, skaleczenia, uwolnienia się szkodliwego czynnika biologicznego), zakazu spożywania posiłków, zakazu noszenia prywatnej odzieży w pracy oraz prania odzieży roboczej w domu; unikanie czynności prowadzących do tworzenia aerozoli; fachowe zwalczanie i usuwanie gryzoni (szczurów i myszy).

Środki higieniczne

Możemy je podzielić na: środki higieny stosowane ogólnie, to znaczy: udostępnianie i stosowanie środków czyszczenia, ochrony i pielęgnacji skóry, udostępnianie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, umożliwianie oddzielnego przechowywania odzieży prywatnej i roboczej, zapewnianie możliwości oddzielnego przechowywania żywności i napojów, regularne czyszczenie lub wymiana odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej; opracowanie planu czyszczenia i dezynfekcji (pomieszczeń, powierzchni roboczych, sprzętu, urządzeń) obejmującego terminy ich wykonywania, jak również konsekwentne ich realizowanie.

Środki indywidualne

W zależności od drogi narażenia, pracownika należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, w przypadku:

 • w przypadku kontaktu powierzchniowego należy wyposażyć pracownika w środki ochrony rąk (np. rękawice), odzież ochronną (np. kombinezony), obuwie ochronne;
 • w przypadku kontaktu z krwią i innymi płynami fizjologicznymi należy wyposażyć pracownika w odzież ochronną (np. fartuchy), środki ochrony rąk (np. rękawiczki), ochrony układu oddechowego (np. półmaski), ochronę oczu;
 • w przypadku drogi powietrzno-kropelkowej (aerozole) należy wyposażyć pracownika w środki ochrony układu oddechowego (np. maski z filtrami), ochronę oczu.

PAMIĘTAJ! Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia szczepień ochronnych pracownikom narażonym na działanie szkodliwych czynników biologicznych, o ile dostępna jest odpowiednia szczepionka.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Profesjonalne szkolenie BHP nie jest luksusem

Zagrożenia biologiczne

Zagrożenia biologiczne często są pomijane w trakcie szkoleń okresowych pracowników. To duży błąd, który może skutkować wieloma poważnymi konsekwencjami.

Istnieje przekonanie, że na zagrożenia biologiczne narażeni są przede wszystkim pracownicy opieki zdrowotnej, którzy rzeczywiście na co dzień mają kontakt z materiałem biologicznym. Rzadko natomiast zdajemy sobie sprawę, że czynniki biologiczne oddziałują na człowieka przy wielu innych rodzajach prac, takich jak: praca w rolnictwie, w zakładach produkujących żywność, w jednostkach ochrony zdrowia, w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych, w zakładach gospodarki odpadami i oczyszczalniach ścieków.

O czym należy pamiętać?

Bardzo ważna jest klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, a także profilaktyczne badania lekarskie.

Szkodliwe czynniki biologiczne to:

 • drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie  (np.: bakterie, grzyby),
 • pasożyty wewnętrzne człowieka (np.: tasiemiec, ameba),
 • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie (np.: wirusy, priony),
 • hodowle komórkowe.

(zgodnie z rozporządzeniem Dz.U.nr 81, poz.716)

Powyższe czynniki biologiczne mogą być przyczyną:

 • zakażenia,
 • alergii,
 • zatrucia.

W zależności od właściwości zakaźnych czynniki biologiczne zostały zaklasyfikowane do 4 grup zagrożeń. Kryteriami klasyfikacji czynników do poszczególnych grup są:

 • zdolność wywoływania choroby u człowieka i ciężkość jej przebiegu,
 • możliwość rozprzestrzeniania się choroby w populacji,
 • możliwość zastosowania skutecznej profilaktyki i leczenia.

GRUPA 1 

Znajdują się w niej zagrożenia obejmujące czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. Czynniki te nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie szkodliwych czynników biologicznych.

GRUPA 2

Do grupy 2 zagrożeń zalicza się czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi i być niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne.

Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Czynnikami zaliczanymi do grupy 2 zagrożeń są m.in.: Salmonella (z wyłączeniem S. typhi), wirus ospy wietrznej, wirus grypy typ A, B, C.

GRUPA 3

Grupa 3 zagrożeń obejmuje czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.

Czynnikami zaliczanymi do grupy 3 zagrożeń są np.: wirus ptasiej grypy (4PAI), Salmonella typhi, HCV wirus zapalenia wątroby typu C, HIV ludzki wirus upośledzenia odporności.

Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

GRUPA 4

Natomiast grupa 4 zagrożeń obejmuje czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.

Czynnikami zaliczanymi do grupy 4 zagrożeń są np.: wirus Ebola, wirus ospy, wirus Marburg.

Niestety, zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Zagrożenia

Czynniki biologiczne mogą przedostawać się do organizmu człowieka, wykorzystując drogi narażenia, tj.:

inhalacyjną (powietrzną) – przez wdychanie powietrza zawierającego czynniki biologiczne (np. gruźlica, grypa, legionelloza, mononukleoza zakaźna, odra),
skórną – przez kontakt skóry i błon śluzowych (nosa, oczu) z czynnikami biologicznymi (np.: grzybice, infekcje bakteryjne, AIDS),
pokarmową – przez jedzenie i (lub) picie produktów zawierających czynniki biologiczne (np. WZW A, zakażenie pałeczkami Shigella i Salmonella),
naruszenie ciągłości tkanek – przez wszczepienie, zabiegi chirurgiczne (np.: WZW typu B i C, AIDS),
poprzez wektory, takie jak: kleszcze, owady, gryzonie (np.: borelioza, zapalenie opon mózgowych, malaria).

Przeczytaj również:

Jak chronić pracowników przed zagrożeniami biologicznymi?

 

Outsourcing BHP

Outside-resource-using (zwany w skrócie outsourcingiem), to korzystanie z zewnętrznych źródeł, zewnętrznych zasobów firmy.

Polega na przekazywaniu części zadań lub procesów firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danej dziedzinie.

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” (Henry Ford)

Czym jest outsourcing BHP?

Outsourcing, czyli obsługa zewnętrzna w zakresie BHP i Ppoż. została uregulowana przez Art. 23711§2 Kodeksu Pracy. W ramach BHP Dorada realizuję te usługi w oparciu o stałe umowy lub jednorazowe zlecenia.

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu w przypadku BHP?

Na pracodawcy ciąży wiele zobowiązań ustawowych, których wykonywanie we własnym zakresie wymaga czasu, wiedzy i zasobów ludzkich, a także śledzenia wciąż zmieniających się przepisów. Przekazanie tych obowiązków zewnętrznej firmie powoduje, że przedsiębiorca może skupić się na sednie własnej działalności, rozwoju firmy i pomnażaniu zysków.

W czym pomagam?

Dzięki outsourcingowi BHP – jako zewnętrzny dział BHP – odciążam pracodawcę na wielu polach działalności związanych z BHP i Ppoż, które nakłada na firmę ustawodawca:

1. Doradzam z zakresu prawa pracy i BHP

Informuję Klienta, jak prowadzić sprawy pracownicze oraz sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Firmie.
Nadzór nad warunkami pracy: sporządzam analizy warunków pracy i planów ich poprawy.

2. Dokonuję analizy i oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 226. Kodeksu pracy każdy pracodawca ma oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe w odniesieniu do wszystkich stanowisk pracy, podejmować działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym. Pomagam w wypełnieniu tego obowiązku.

3. Zlecam badania i pomiary czynników środowiska pracy

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy. Analizuję wyniki pomiarów i prowadzę pełny monitoring w tym zakresie.

4. Reprezentuję firmę na zewnątrz

W ramach umowy zawartej z  Klientem reprezentuję interesy firmy w kontaktach z kontrahentami oraz organami kontrolnymi, jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Pomagam w realizacji wystąpień, nakazów i decyzji tych organów.

 

5. Gwarantuję pełny zakres szkoleń BHP i Ppoż

6. Opracowuję instrukcje stanowiskowe

Art. 2374§2 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawców obowiązek opracowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Instrukcje te powinny być udostępniane pracownikom do stałego korzystania.
Pomagam swoim Klientom w wypełnieniu tego obowiązku.

7. Prowadzę postępowania powypadkowe

Każdy pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania powypadkowego w razie wypadku pracownika oraz do systematycznej analizy przyczyn i okoliczności wypadków. Pomagam również w tym zakresie.

8. Świadczę usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • szkolenia z zakresu Ppoż
 • instrukcje ewakuacji w sytuacji zagrożeń
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP
 • projektowanie, dobór i wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej

Ważna informacja!

Będąc pracodawcą masz obowiązek utworzyć w zakładzie pracy służbę BHP, która ma pełnić funkcje doradcze i kontrolne.

Jeśli zatrudniasz mniej niż 100 pracowników możesz powierzyć wykonywanie tych zadań firmie specjalistycznej – takiej jak BHP Dorada.

Masz pytania związane z outsourcingiem usług BHP dla Twojej firmy?

Napisz albo zadzwoń! Odpowiem z przyjemnością!

Czy praca siedząca jest szkodliwa dla zdrowia?

Długotrwała praca w jednej pozycji siedzącej może wpływać negatywnie na komfort oraz zdrowie pracowników. Jak sobie z tym radzić? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek.

Pracownicy siedzący przez dłuższy czas często narzekają na dyskomfort. Dzieje się tak, dlatego, iż przy pracy siedzącej mięśnie muszą utrzymywać tułów, szyję i kark w ustalonej pozycji. Pozycja taka powoduje ściśnięcie naczyń krwionośnych w mięśniach, co zmniejsza dopływ krwi do pracujących mięśni.

W czym szkodzi zbyt długie przebywanie w pozycji siedzącej?

 • Niedostateczny dopływ krwi przyśpiesza zmęczenie i sprawia, że mięśnie są bardziej narażone na uraz.
 • W czasie siedzenia spada też aktywność serca i przepływ krwi.
 • Utrzymywanie tułowia w pozycji pionowej dodatkowo zmniejsza krążenie krwi.
 • Niedostateczny przepływ krwi, w szczególności krwi powracającej do serca z dolnych części nóg, powoduje zastoje krwi.
 • Jeżeli dodatkowo nacisk siedziska na dolne powierzchnie ud jest zbyt duży, sytuacja jest jeszcze gorsza. Efektem mogą być: opuchnięcia lub cierpnięcia nóg, a nawet żylaki.

Pracownicy, którzy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej cierpią też na inne dolegliwości: obniżenie sprawności fizycznej, obniżenie wydajności serca i płuc oraz problemy trawienne.

Ograniczenie ruchu ma negatywny wpływ na części ciała odpowiadające za możliwości ruchowe: mięśnie, kości, ścięgna, więzadła.

Innym czynnikiem szkodliwym jest stałe napięcie w określonych częściach ciała; najbardziej cierpią: szyja, kark oraz dolna część pleców.

Jakie są skutki długotrwałego siedzenia?

 • Ogranicza ruchy ciała, co sprawia, że przy nagłym rozciągnięciu lub napięciu jakiegoś mięśnia bardziej prawdopodobne jest jego naciągnięcie, skurcz lub uszkodzenie wysiłkowe.
 • Powoduje zmęczenie mięśni pleców, szyi i karku poprzez obniżenie krążenie krwi oraz napięcie kręgosłupa w jego dolnym odcinku.
 • Powoduje stały ucisk na dyski w kręgosłupie, co upośledza ich odżywianie i może przyśpieszać ich starzenie się.

Głównymi czynnikami ryzyka jest czas siedzenia oraz pozycja ciała.

Czy istnieje „dobra” pozycja siedząca?

Zdrowa osoba może zawsze znaleźć wygodną pozycję, ponieważ duże stawy: biodra, kolana i łokcie mają możliwość zginania się w szerokim zakresie kątów.

Pozycja taka nie powinna upośledzać funkcji oddychania i krążenia, wpływać niekorzystnie na pracę mięśni czy na pracę organów wewnętrznych.

Co robić, aby zapobiegać negatywnym skutkom pracy w pozycji siedzącej?

Częsta zmiana pozycji ciała

Kluczowe znaczenie ma częsta zmiana pozycji ciała. Dobra pozycja siedząca to taka, w której pracownik może zmieniać pozycje dowolnie często i w sposób naturalny. Kiedy nie ogranicza go stanowisko pracy ani rozmieszczenie obiektów pracy.

Same zmiany pozycji ciała nie uchronią natomiast pracownika przed upośledzeniem krążenia krwi w nogach. Co może pomóc w tym przypadku?

5-minutowe przerwy w ruchu

Przed puchnięciem nóg może uchronić chodzenie przez co najmniej 5 minut, po każdym 40-50 minutowym okresie siedzenia.

Krótkie przerwy wpływają korzystnie na pracę serca, płuc i mięśni, pozwalają na zrównoważenie niekorzystnych efektów zdrowotnych długotrwałego siedzenia w stałej pozycji.

Warto wymuszać także przerwy aktywne; przez narzucenia zadania z dala od biurka lub umożliwienie wykonania prostych ćwiczeń fizycznych.

Aktywny wypoczynek po pracy

Bardzo ważne dla zdrowia pracowników są okresy odpoczynków; wypoczynek aktywny robi dla zdrowia dużo więcej niż wypoczynek pasywny.

Dlatego warto zachęcać pracowników do aktywności fizycznej po pracy – za pomocą karnetów na basen, zajęcia fitness czy na siłownię, kart typu Benefit albo dopłat do wybranych przez pracowników aktywności.

A gdyby tak raz na jakiś czas zorganizować wspólne rozgrywki piłkarskie albo mecz siatkówki?

Możliwości jest dużo. A inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników zawsze procentuje!

Szkolenia ppoż

Bardzo ważne oprócz szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP jest również przeprowadzanie szkoleń z zakresu ppoż. Niektórzy pracodawcy o tym nie pamiętają i nie wykonują obowiązków kodeksowych.

Co mówią przepisy?

Na podstawie art. 209 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Art. 207
§2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:
1. imię i nazwisko,
2. miejsce wykonywania pracy,
3. numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Co powinni wiedzieć wyznaczeni pracownicy?

Warto o tym pamiętać i wyznaczyć odpowiednią ilość osób do tych zadań dostosowanych do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
Osoby te należy przeszkolić z zakresu ppoż., aby jak najlepiej mogły wykonywać powierzone im obowiązki w tym zakresie.

Co powinni przestrzegać wszyscy pracownicy?

Każdy pracownik zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, nie dopuszczać do sytuacji stworzenia zagrożenia pożarowego oraz zapobiegać pożarom, a w szczególności:
– nie zmieniać usytuowania zainstalowanych urządzeń gaśniczych
i sygnalizacji pożarowej,
– nie zastawiać i nie zawężać dróg ewakuacyjnych,
– nie składować na drogach ewakuacyjnych przedmiotów i różnych materiałów,
– nie stosować ognia otwartego,
– palić papierosy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
– urządzenia i osprzęt elektryczny powinien użytkować zgodnie z instrukcją obsługi,
– systematyczne usuwać odpady łatwo palne.

Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia:

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej, bądź policję lub zadzwonić pod numer ratunkowy 112.

Aby zaalarmować straż pożarną należy:

– nacisnąć ręczny sygnalizator pożaru,
– z najbliższego telefonu zawiadomić straż pożarną i podać:
– co się pali? (rodzaj pomieszczenia lub jaki budynek itp. względnie rodzaj
innego zdarzenia przy którym niezbędna jest interwencja służb ratowniczych),
– gdzie się pali? (adres, jakie jest zagrożenie? czy w obiekcie znajdują się
ludzie, jakie obiekty są w sąsiedztwie i czy są zagrożone?),
– kto zgłasza?

Zasady postępowania podczas pożaru:

– zachować spokój!
– natychmiast zgłosić pożar, podając dokładne dane o miejscu i rozmiarach pożaru,
– ostrzec innych pracowników o pożarze,
– wyłączyć urządzenia wentylacyjne, transportowe
i grzewcze, odciąć dopływ przewodów rurowych,
– zamknąć główny zawór gazu, w razie potrzeby
wyłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne,
– natychmiast opuścić obszary zagrożone, używając klatek schodowych, a także oznakowanych dróg ewakuacyjnych i pożarowych, nie używać wind,
– poruszać się w pozycji jak najbliżej podłogi (ochrona przed dymem i gorącym powietrzem).
– ratowanie życia ludzi ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru,
– nie narażając własnego bezpieczeństwa, uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych aż do czasu przybycia straży pożarnej,
– okrywać i zawijać palące się osoby w koce gaśnicze, płaszcze itp. (w razie konieczności gaszenia ognia – obracać osobę poszkodowaną),
– nigdy nie gasić płonącego tłuszczu wodą,
– z chwilą przybycia straży pożarnej udzielić dowódcy działań ratowniczo-gaśniczych stosownych informacji, przekazać plany budynku, dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, a także właściwe klucze.

Profesjonalne szkolenie BHP nie jest luksusem

Niektórzy pracodawcy uważają, że szkoda czasu i pieniędzy na szkolenie pracowników, w związku z tym jeśli już muszą – korzystają z usług firm tanich i świadczących niskiej jakości usługi.

Tymczasem szkolenie na dobrym poziomie – merytoryczne i przekazujące przydatną dla pracowników wiedzę w ciekawy i angażujący sposób, nie powinno być traktowane jak luksus. Powinno być standardem.

Jeśli już odrywamy pracowników od ich zadań i poświęcamy czas pracy na szkolenie – warto wybrać firmę, która przeprowadzi je w sposób ciekawy i merytoryczny. Tak, aby to, czego pracownik dowie się na szkoleniu, mogło przełożyć się na jego codzienną pracę.

Dobre szkolenie BHP, czyli jakie?

Właściwe przeprowadzone szkolenie w dziedzinie BHP jest istotnym elementem w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Podnosi świadomość osób wykonujących pracę, informuje o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy lub przy wykonaniu określonych prac oraz o sposobach ochrony przed nimi.

Jak przygotować dobre szkolenie BHP?

Należy zacząć od planu i analizy potrzeb szkoleniowych. Przebiegiem szkolenia nie powinien rządzić przypadek. Od początku do końca powinno to być działanie zaplanowane – nastawione na konkretny cel: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków.

Pierwszym krokiem właściwej organizacji szkolenia jest opracowanie dobrego programu, odpowiadającego na prawdziwe potrzeby i dostosowanego do warunków pracy oraz stanowisk występujących w danej firmie.

Dopiero na podstawie analizy potrzeb oraz opracowanego indywidualnego programu można przeprowadzić szkolenie BHP, które będzie odpowiadało na realne potrzeby firmy i pracowników oraz przyniesie efekty w postaci rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP są ważne zarówno dla nowych, jak i obecnych pracowników, ponieważ doskonalą pracę w warunkach bezpiecznych dla życia i zdrowia.

Jak prowadzić szkolenia, które angażują?

Wykład to tradycyjna forma przekazywania wiedzy przez szkolącego, rodzaj komunikacji jednokierunkowej. Służy do wprowadzania porcji wiedzy – ale nie powinien być jedyną formą wykorzystywaną podczas szkolenia.

Aby uczestnicy szkolenia lepiej przyswoili sobie wiedzę i przełożyli ją na praktykę, warto stosować różnorodne metody szkoleniowe, również takie, które angażują uczestników, np. odgrywanie ról, grę symulacyjną, studium przypadku, dyskusję grupową.

Na szczęście jest coraz lepiej

Wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność oraz wśród osób zarządzających firmami cały czas rośnie świadomość tego, że rozwój personelu nie jest luksusem, lecz dobrą inwestycją w zdrowie, życie i bezpieczeństwo pracowników w przyszłości.

Wybierając szkolenia na dobrym poziomie dajemy pracownikom sygnał, iż dbamy o ich rozwój i bezpieczeństwo.

 

Przeczytaj również artkuły:

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia okresowe BHP

Szukasz firmy, która prowadzi profesjonalne szkolenia BHP na dobrym poziomie i angażujące uczestników? 

Napisz albo zadzwoń!

Szkolenia okresowe BHP

Jednym z licznych obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie każdego pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie takie powinno zapewnić pracownikowi odpowiednią oraz praktyczną wiedzę dotyczącą przepisów i zasad BHP.

Jako pracodawca możesz przeprowadzić szkolenie samodzielnie, albo powierzyć jego prowadzenie firmie specjalizującej się w obsłudze oraz szkoleniach BHP.

Obowiązek ten dotyczy również szkoleń wstępnych, o których przeczytasz w osobnym wpisie: Szkolenia wstępne BHP

Co mówią przepisy?

W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone do 12 miesięcy od daty przyjęcia do pracy.

Jeżeli na stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, szkolenia okresowe powinno się przeprowadzać co roku. W pozostałych przypadkach, szkolenie okresowe BHP powinno się odbywać raz na 3 lata.

Jak to wygląda w praktyce?

Nie wszyscy pracodawcy są zainteresowani szkoleniem swoich pracowników. Niektórzy uważają szkolenie za uciążliwą konieczność. Brak szkolenia BHP często jednak powoduje wypadki przy pracy, których naprawdę można byłoby uniknąć.

Nagminne jest też nieprzestrzeganie terminów szkoleń okresowych – choćby z tego powodu warto współpracować na stałe z firmą, która sprawuje pieczę nad wszystkimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy i przypomina o terminach szkoleń okresowych.

Jak wybrać odpowiednią firmę?

Niektórzy pracodawcy minimalizują koszty szkolenia, wybierając firmy najtańsze, a nie najlepsze.

Warto, aby czas oraz wysiłek potrzebny do zorganizowania szkolenia, przekładał się na praktyczne korzyści i wiedzę, którą wyniosą z niego pracownicy firmy.

Wybór taniego szkolenia kiepskiej jakości również angażuje czas pracowników i wymaga wysiłku organizacyjnego po stronie firmy.

Jeśli już odrywamy pracowników od ich obowiązków, warto by ten czas i wysiłek przełożył się na realne korzyści – w postaci praktycznej wiedzy i umiejętności.

Zadbaj o swoich pracowników!

Wybierając profesjonalną i merytoryczną firmę szkoleniową, dajemy naszym pracownikom sygnał, że nie marnujemy ich czasu w imię oszczędności. W sposób namacalny pokazujemy też pracownikom, że dla naszej firmy ważny jest komfort ich pracy i ich bezpieczeństwo.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń BHP – napisz albo zadzwoń. Z chęcią na nie odpowiem.

Szkolenia wstępne BHP

Czy są potrzebne? Kto powinien je prowadzić? Jakie powinny być ich efekty?

Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają choć jednego pracownika na część etatu są obowiązani przestrzegać Kodeksu Pracy. A to oznacza również konieczność przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP. 

Osoby fizyczne prowadzące swoje firmy, zatrudniając pracownika, mają obowiązek zorganizować szkolenie wstępne BHP. Powinno się ono odbyć w pierwszym dniu pracy.

Niestety, niektórzy pracodawcy nie wiedzą, że powinni zorganizować takie szkolenia swoim pracownikom. Dopiero kontrola Państwowej Inspekcji Pracy informuje lub przypomina im o tym obowiązku. Przeważnie wiąże się to z mandatem w kwocie minimum 1000 PLN. 

Aby uniknąć mandatów i niepotrzebnych nerwów, najlepiej zapamiętać, że każdy zatrudniany pracownik odbywa szkolenie wstępne BHP w pierwszym dniu pracy.

Jak powinno wyglądać szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest dwuetapowe. Składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu na stanowisku pracy. 

W trakcie szkoleń wstępnych BHP pracownik dowiaduje się, jakie są jego podstawowe obowiązki i jakie powinien wykonywać czynności na swoim stanowisku pracy, tak aby pracować zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i przepisami przeciwpożarowymi.

Szkolenie wstępne BHP powinno być konkretne i ciekawie poprowadzone, tak aby szkolony pracownik mógł zapamiętać jak najwięcej ważnych merytorycznie treści i aby mógł je stosować w codziennej pracy.

Szkolenie powinno zawierać treści zgodne z wzorcowym programem zawartym w Rozporządzeniu dotyczącym szkoleń BHP. Powinno trwać 3 godziny lekcyjne.

Kto może prowadzić takie szkolenie?

Pierwszy etap szkolenia wstępnego, czyli instruktaż ogólny powinna przeprowadzać osoba mająca odpowiednie uprawnienia, czyli spełniająca wymagania dla służby BHP.

Drugi etap, czyli instruktaż na stanowisku pracy może przeprowadzać pracodawca, jeżeli ma aktualne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców lub kierujących pracownikami. 

Czemu ma służyć szkolenie wstępne BHP?

Bardzo często, prowadząc szkolenie wstępne BHP: instruktaż ogólny zadaję pracownikowi pytanie: po co Ci to szkolenie? 

I otrzymuję przeróżne odpowiedzi: żeby poznać, jak bezpiecznie pracować; żeby unikać wypadków przy pracy; żeby ustrzec się przed chorobami zawodowymi; bo pracodawca kazał uczestniczyć.

Gdy pytam szkolonych pracowników, jak często byli dotychczas szkoleni w toku swojej pracy zawodowej, często słyszę, że przeważnie podpisywali papierek i szli do pracy. Bo pracodawaca nie miał czasu ich szkolić, bo liczył się zysk firmy, a szkolenie to tylko straty.

Jest to jednak myślenie krótkoterminowe. 

Dlaczego wstępne szkolenie BHP jest ważne?

Dobrze wyszkolony pracownik jest bardziej wydajny i nie powoduje wypadków przy pracy, które przynoszą pracodawcy wymierne straty materialne.

Dlatego warto zadbać, aby pracownik, którego przyjmujemy do pracy, odbył właściwe szkolenie – przeprowadzone w sposób rzetelny, profesjonalny i ciekawy. Tak, aby wyniósł z niego jak najwięcej informacji dotyczących tego stanowiska pracy, na którym będzie pracował i aby poznał przepisy i zasady BHP na tyle, by później stosować je na co dzień w swojej pracy.

22 zadania służby BHP

1.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

2.

Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.

3.

Przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

4.

Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianiu propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.

Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.

6.

Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

7.

Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.

8.

Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

9.

Udział w opracowywaniu dokumentów – zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10.

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

11.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

12.

Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

13.

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.

14.

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

15.

Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

16.

Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

17.

Współpraca z laboriatoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.

18.

Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach.

19.

Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

20.

Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

21.

Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

22.

Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Źródło:

Lesław Zieliński „22 zadania służby BHP. Standardy działania”, Wydawnictwo ATEST.