Szkolenia wstępne BHP

Czy są potrzebne? Kto powinien je prowadzić? Jakie powinny być ich efekty?

Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają choć jednego pracownika na część etatu są obowiązani przestrzegać Kodeksu Pracy. A to oznacza również konieczność przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP. 

Osoby fizyczne prowadzące swoje firmy, zatrudniając pracownika, mają obowiązek zorganizować szkolenie wstępne BHP. Powinno się ono odbyć w pierwszym dniu pracy.

Niestety, niektórzy pracodawcy nie wiedzą, że powinni zorganizować takie szkolenia swoim pracownikom. Dopiero kontrola Państwowej Inspekcji Pracy informuje lub przypomina im o tym obowiązku. Przeważnie wiąże się to z mandatem w kwocie minimum 1000 PLN. 

Aby uniknąć mandatów i niepotrzebnych nerwów, najlepiej zapamiętać, że każdy zatrudniany pracownik odbywa szkolenie wstępne BHP w pierwszym dniu pracy.

Jak powinno wyglądać szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest dwuetapowe. Składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu na stanowisku pracy. 

W trakcie szkoleń wstępnych BHP pracownik dowiaduje się, jakie są jego podstawowe obowiązki i jakie powinien wykonywać czynności na swoim stanowisku pracy, tak aby pracować zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i przepisami przeciwpożarowymi.

Szkolenie wstępne BHP powinno być konkretne i ciekawie poprowadzone, tak aby szkolony pracownik mógł zapamiętać jak najwięcej ważnych merytorycznie treści i aby mógł je stosować w codziennej pracy.

Szkolenie powinno zawierać treści zgodne z wzorcowym programem zawartym w Rozporządzeniu dotyczącym szkoleń BHP. Powinno trwać 3 godziny lekcyjne.

Kto może prowadzić takie szkolenie?

Pierwszy etap szkolenia wstępnego, czyli instruktaż ogólny powinna przeprowadzać osoba mająca odpowiednie uprawnienia, czyli spełniająca wymagania dla służby BHP.

Drugi etap, czyli instruktaż na stanowisku pracy może przeprowadzać pracodawca, jeżeli ma aktualne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców lub kierujących pracownikami. 

Czemu ma służyć szkolenie wstępne BHP?

Bardzo często, prowadząc szkolenie wstępne BHP: instruktaż ogólny zadaję pracownikowi pytanie: po co Ci to szkolenie? 

I otrzymuję przeróżne odpowiedzi: żeby poznać, jak bezpiecznie pracować; żeby unikać wypadków przy pracy; żeby ustrzec się przed chorobami zawodowymi; bo pracodawca kazał uczestniczyć.

Gdy pytam szkolonych pracowników, jak często byli dotychczas szkoleni w toku swojej pracy zawodowej, często słyszę, że przeważnie podpisywali papierek i szli do pracy. Bo pracodawaca nie miał czasu ich szkolić, bo liczył się zysk firmy, a szkolenie to tylko straty.

Jest to jednak myślenie krótkoterminowe. 

Dlaczego wstępne szkolenie BHP jest ważne?

Dobrze wyszkolony pracownik jest bardziej wydajny i nie powoduje wypadków przy pracy, które przynoszą pracodawcy wymierne straty materialne.

Dlatego warto zadbać, aby pracownik, którego przyjmujemy do pracy, odbył właściwe szkolenie – przeprowadzone w sposób rzetelny, profesjonalny i ciekawy. Tak, aby wyniósł z niego jak najwięcej informacji dotyczących tego stanowiska pracy, na którym będzie pracował i aby poznał przepisy i zasady BHP na tyle, by później stosować je na co dzień w swojej pracy.

 

Potrzebujesz szkolenia BHP dla swoich pracowników?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Szkolenia okresowe BHP

Outsourcing BHP

Jak wygląda instruktaż stanowiskowy?