Stała obsługa BHP firm w Rzeszowie

W ramach stałej obsługi pracuję jako zewnętrzny dział BHP Twojej firmy. Przejmuję tym samym obowiązki, które ciążą na Tobie – jako właścicielu firmy. Wypełniam je zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz zmieniającymi się przepisami prawa.

Współpracując ze mną możesz w pełni skoncentrować się na tym, co jest sednem Twojej działalności. W tym czasie ja zajmę się tym, na czym znam się najlepiej.

Zakres naszej współpracy bardzo szczegółowo reguluje Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby BHP.

Stała obsługa BHP obejmuje:

  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla wszystkich przyjmowanych pracowników.
  • Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla stanowisk robotniczych, administracyjnych, kierowniczych i innych – w ramach potrzeb.

W ramach stałej obsługi BHP firm w Rzeszowie i na terenie Podkarpacia przygotowuję:

  • Roczne analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.
  • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów bhp i ppoż.
  • Dokumentację powypadkową.
  • Rejestr wypadków i chorób zawodowych.
  • Instrukcje BHP
  • Normy przydziału odzieży roboczej i środków ochrony.

 

Skontaktuj się ze mną