Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP ma na celu zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinno być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem. Po odbyciu szkolenia pracodawca otrzymuje zaświadczenie, które należy przechowywać w aktach pracownika.

BHP-Dorada prowadzi:

  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
  • Szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe BHP – co jaki czas?

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP zależy od stanowiska pracy oraz występowania czynników szkodliwych.

Stanowiska robotnicze

Zgodnie z aktualnymi przepisami, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni odbywać szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata. W przypadku stanowisk robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, szkolenia powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Inżynierowie i osoby piastujące techniczne stanowiska powinni odbywać szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat. Mowa tu o projektantach, konstruktorach maszyn, technologach i organizatorach produkcji.

Pracownicy służby BHP

Osoby, które zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne osoby wykonujące zadania służby BHP powinny odbywać szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pracownicy administracyjno-biurowi

Pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy nie jest związany z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, ani też czynników uciążliwych lub niebezpiecznych i którzy nie wykonują zadań związanych z służbą BHP powinni odbywać szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

Skontaktuj się ze mną