Szkolenia wstępne BHP

Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na cały etat lub część etatu, są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Pracy. Co to oznacza? Między innymi muszą oni zapewnić pracownikowi szkolenie wstępne BHP.

Każdy zatrudniany pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne BHP w pierwszym dniu pracy.

W trakcie szkoleń wstępnych BHP pracownik dowiaduje się, jakie są jego podstawowe obowiązki. Szkoleniowiec informuje go o tym, jakie czynności powinien wykonywać na swoim stanowisku pracy tak, aby pracować zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i przepisami przeciwpożarowymi.

Szkolenie wstępne BHP kończy się egzaminem!

Szkolenie wstępne BHP jest dwuetapowe.

Składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu na stanowisku pracy.

Co obejmuje szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie zawiera treści zgodne ze wzorcowym programem zawartym w Rozporządzeniu dotyczącym szkoleń BHP. Szkolenie trwa 3 godziny lekcyjne.

Instruktaż ogólny — pierwszy etap szkolenia

Pierwszy etap szkolenia ma zaznajomić pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu BHP. Podczas tej części dowiaduje się on więcej o przepisach obowiązujących u zatrudniającego go pracodawcy. Pracownik dowiaduje się również więcej na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w trakcie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy, czyli druga część szkolenia

Polega na zapoznaniu pracownika z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z pracą wykonywaną na konkretnym stanowisku. Ma również na celu przekazanie sposobów ochrony przed zagrożeniami. Głównym celem tej części szkolenia wstępnego jest bezpieczne wykonywanie pracy.

Jakie powinno być szkolenie BHP?

Odpowiednio przeprowadzone szkolenie jest konkretne i ciekawe. Szkolony pracownik może dzięki temu zapamiętać jak najwięcej ważnych merytorycznie treści. Uczy się także nowych umiejętności, które może stosować podczas swojej codziennej pracy.

Dobrze wyszkolony pracownik jest bardziej wydajny i świadomy. Pracodawca nie obawia się, że spowoduje on wypadek przy pracy. Tego typu zdarzenia są dla pracodawców niezmiernie kosztowne. Przynoszą one wymierne straty materialne, dlatego warto ograniczać ryzyko ich wystąpienia do minimum.

Dlaczego warto zadbać o dobry poziom szkolenia?

Oderwany od swoich obowiązków pracownik powinien wynieść ze szkolenia, w którym brał udział, rzetelną wiedzę w zakresie przepisów i zasad BHP oraz praktyczne umiejętności. To z nich będzie on korzystał na co dzień w swojej pracy.

Warto zapewnić pracownikom udział w szkoleniu, które prowadzone jest w sposób rzetelny, profesjonalny i ciekawy.

Porządne szkolenie BHP to sygnał, że pracodawca dba o zdrowie i bezpieczeństwo osób, które zatrudnia!

Skontaktuj się ze mną!