Szkolenia dla pracodawców

BHP-Dorada organizuje okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, takich jak kierownicy, mistrzowie, brygadziści.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie okresowe dla pracodawców przeprowadzane ma na celu zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo szkolenie ma zwiększać świadomość  osób kierujących pracą innych na temat zagrożeń występujących w danej branży oraz w konkretnej firmie. Powtarzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu BHP powinno pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i budować w przedsiębiorstwie kulturę bezpieczeństwa.

Jak wygląda szkolenie BHP dla pracodawców?

  • Szkolenie okresowe dla pracodawców jest prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie dla pracodawców kończy się egzaminem.
  • Po odbyciu szkolenia pracodawca lub osoba kierująca otrzymują zaświadczenie.

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących — jak często?

Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, takie jak kierownicy, mistrzowie, brygadziści powinni odbywać szkolenia nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Skontaktuj się ze mną