BHP w pracy biurowej

Jak stworzyć bezpieczne i optymalne warunki do pracy biurowej? O czym warto pamiętać? O co należy zadbać?

Praca biurowa stwarza wprawdzie znacznie mniej zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników niż na przykład praca w fabryce, jednak i tutaj zagrożenia wypadkiem występują. Warto mieć tego świadomość, przygotowując nowe stanowisko pracy, planując przeprowadzkę do nowej siedziby lub zwiększając ilość zatrudnionych osób w ramach tego samego lokum.

Przygotowując stanowiska pracy biurowej warto też pamiętać o wygodzie i komforcie pracy, które przekładają się na samopoczucie pracowników i ich wydajność.

Warunki bezpiecznej pracy w pomieszczeniach i przy wykonywaniu prac biurowych uzależnione są od następujących czynników:

 • wielkości pomieszczeń, w których zorganizowano stanowisko pracy biurowej,
 • mikroklimatu na stanowiskach pracy i innych czynników środowiska pracy,
 • charakteru pracy biurowej i wyposażenia miejsca pracy,
 • wymagań higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

CHARAKTER PRACY BIUROWEJ

W zależności od charakteru pracy biurowej warunki bezpieczeństwa pracy, zagrożenia i ryzyko zawodowe są różne.

Wiadomo, że praca w instytucjach z bezpośrednim, ciągłym kontaktem z interesantami z zewnątrz jest pracą bardziej męczącą, przy której występuje stres i wymuszone przez interesantów duże tempo pracy.

Są też prace biurowe o spokojnym charakterze, samodzielne, bez kontaktu z interesantami i tam narażenie na wypadek i utratę zdrowia jest znikome.

Większość prac biurowych ma charakter statyczny, co wprawdzie zmniejsza ryzyko wypadków ale powoduje niedobór tlenu, utrudniony przepływ krwi oraz spowolnienie przemiany materii.

Higiena pracy w biurze ma więc nie mniejsze znaczenie niż w fabryce.

UCIĄŻLIWOŚĆ PRACY BIUROWEJ

Źródła uciążliwości pracy biurowej, czynniki i przyczyny powodujące dolegliwości zdrowotne mogą tkwić w samych pracownikach lub w ich nadzorze, a także na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu tych stanowisk.

Do uciążliwych czynników można zaliczyć:

 • brak odpowiednich warunków powierzchniowo-przestrzennych
 • emitowanie ciepła przez nasłonecznienie miejsc pracy
 • niedostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniu
 • odblaski i odbicia światła od powierzchni przedmiotów
 • hałas w czasie pisania na maszynie, prace drukarki itp.
 • promieniowanie elektromagnetyczne i elektryczność statyczną
 • brak przestrzeni do zajęcia wygodnej pozycji ciała przy pracy
 • brak wymaganej powierzchni do ustawienia urządzeń i sprzętu
 • niemożliwość regulacji wysokości blatów biurka lub stołu
 • niemożliwość regulacji wysokości siedziska i zajęcia wygodnej pozycji przy pracy
 • obciążenie statyczne i dynamiczne ciała
 • obciążenie psychiczne.

Minimalizacja stresu i wypoczynek

Fizjologowie zwracają uwagę, że u pracownika umysłowego praca mózgu nie ustaje „na rozkaz”. Często człowiek zaabsorbowany jakimś problemem czy kłopotami przedłuża nieświadomie swój wysiłek umysłowy długo poza godziny pracy.

Dlatego wypoczynek pracownika umysłowego powinien być tak zorganizowany, aby jego umysł został „zajęty” innymi problemami.

Odpoczynek aktywny, spacery na świeżym powietrzu, atrakcyjne spędzanie urlopu, właściwe odżywianie – to są zalecenia fizjologów, z którymi powinien być zapoznany każdy pracownik biurowy.

Warunki do aktywnego wypoczynku po pracy

Zachętą do tego rodzaju odpoczynku dla pracowników mogą być zorganizowane aktywności (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), karnety na basen, siłownię, aerobik, zajęcia jogi lub medytacji, karnety typu Multisport – pozwalające na samodzielne korzystanie z wybranych przez pracownika aktywności.

Wyjazdy integracyjne

Również wyjazdy integracyjne dają pole do wspólnego uprawiania sportów, organizacji zawodów w konkretnej dyscyplinie, czy na przykład wspólnej nauki tańca.

Warto też zachęcać pracowników do tego, by do pracy dojeżdżali rowerem (szczególnie wiosną, latem i jesienią).

Warto pamiętać o zorganizowaniu bezpiecznego miejsca postoju rowerów (stojaków lub specjalnego pomieszczenia do ich przechowywania) oraz organizacji natrysków i przebieralni oraz zamykanych szafek, w których pracownicy mogą zostawić swoje rzeczy.

 

Potrzebujesz konsultacji lub szkolenia BHP?

Skontaktuj się ze mną

 

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Czy praca siedząca jest szkodliwa dla zdrowia?

Dlaczego profesjonalne szkolenie BHP nie jest luksusem?

Czym jest outsourcing BHP?