Ochrona przeciwpożarowa

Wpisy na temat szkoleń ppoż, ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy oraz najważniejszych zasad zachowania na wypadek pożaru.

Szkolenia ppoż

Oprócz szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP bardzo ważne jest również regularne przeprowadzanie w firmie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


Czytaj więcej »