Profesjonalne szkolenie BHP nie jest luksusem

Niektórzy pracodawcy uważają, że szkoda czasu i pieniędzy na szkolenie pracowników, w związku z tym jeśli już muszą – korzystają z usług firm tanich i świadczących niskiej jakości usługi.

Tymczasem szkolenie na dobrym poziomie – merytoryczne i przekazujące przydatną dla pracowników wiedzę w ciekawy i angażujący sposób, nie powinno być traktowane jak luksus. Powinno być standardem.

Jeśli już odrywamy pracowników od ich zadań i poświęcamy czas pracy na szkolenie – warto wybrać firmę, która przeprowadzi je w sposób ciekawy i merytoryczny. Tak, aby to, czego pracownik dowie się na szkoleniu, mogło przełożyć się na jego codzienną pracę.

Dobre szkolenie BHP, czyli jakie?

Właściwe przeprowadzone szkolenie w dziedzinie BHP jest istotnym elementem w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Podnosi świadomość osób wykonujących pracę, informuje o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy lub przy wykonaniu określonych prac oraz o sposobach ochrony przed nimi.

Jak przygotować dobre szkolenie BHP?

Należy zacząć od planu i analizy potrzeb szkoleniowych. Przebiegiem szkolenia nie powinien rządzić przypadek. Od początku do końca powinno to być działanie zaplanowane – nastawione na konkretny cel: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków.

Pierwszym krokiem właściwej organizacji szkolenia jest opracowanie dobrego programu, odpowiadającego na prawdziwe potrzeby i dostosowanego do warunków pracy oraz stanowisk występujących w danej firmie.

Dopiero na podstawie analizy potrzeb oraz opracowanego indywidualnego programu można przeprowadzić szkolenie BHP, które będzie odpowiadało na realne potrzeby firmy i pracowników oraz przyniesie efekty w postaci rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP są ważne zarówno dla nowych, jak i obecnych pracowników, ponieważ doskonalą pracę w warunkach bezpiecznych dla życia i zdrowia.

Jak prowadzić szkolenia, które angażują?

Wykład to tradycyjna forma przekazywania wiedzy przez szkolącego, rodzaj komunikacji jednokierunkowej. Służy do wprowadzania porcji wiedzy – ale nie powinien być jedyną formą wykorzystywaną podczas szkolenia.

Aby uczestnicy szkolenia lepiej przyswoili sobie wiedzę i przełożyli ją na praktykę, warto stosować różnorodne metody szkoleniowe, również takie, które angażują uczestników, np. odgrywanie ról, grę symulacyjną, studium przypadku, dyskusję grupową.

Na szczęście jest coraz lepiej

Wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność oraz wśród osób zarządzających firmami cały czas rośnie świadomość tego, że rozwój personelu nie jest luksusem, lecz dobrą inwestycją w zdrowie, życie i bezpieczeństwo pracowników w przyszłości.

Wybierając szkolenia na dobrym poziomie dajemy pracownikom sygnał, iż dbamy o ich rozwój i bezpieczeństwo.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia okresowe BHP

 

Szukasz firmy, która prowadzi profesjonalne szkolenia BHP na dobrym poziomie i angażujące uczestników? 

Napisz albo zadzwoń!