Okulary korygujące wzrok dla pracowników

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie okularów korekcyjnych pracownikom, którzy pracują przy komputerze. Jak stosować ten przepis w praktyce?

Departament Warunków Pracy wyjaśnia, że obowiązek zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, wynika z przepisów par. 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

Zgodnie z przywołanymi przepisami, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, jeśli potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego stwierdzi lekarz przeprowadzający badania okulistyczne.

Chodzi o badania przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, to jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Okulary korygujące – dla kogo i kiedy?

Okulary korygujące wzrok powinny być zapewnione jedynie tym pracownikom, którym lekarz zaleci ich stosowanie przy monitorze ze względu na stan wzroku.

Dotyczy to przeważnie sytuacji, kiedy zwykle stosowane przez nich okulary są nieodpowiednie do pracy przy monitorze.

Powinny to być okulary zgodne z zaleceniem lekarza – o określonych parametrach, odpowiednich do stanu wzroku pracownika, przeznaczone do pracy przy monitorze.

Jakie okulary?

Okulary do pracy przy monitorze, które powinny zapewnić ostre widzenie na ekranie monitora z odległości ok. 500-600 mm, mają często szkła o innych parametrach niż okulary przeznaczone np. do czytania (zapewniające ostre widzenie z odległości ok. 300 mm).

W par. 8 ust. 2 omawianego rozporządzenia określono, że ww. okulary zapewnia pracodawca. Oznacza to, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel określa pracodawca, przy czym środki te powinny umożliwiać zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza.

A zatem przeznaczenie nawet najmniejszej kwoty, za którą można kupić okulary (z tanią oprawką) będzie spełnieniem przez pracodawcę obowiązku wynikającego z tego przepisu.

W praktyce warto zorientować się w cenach okularów oferowanych w zakładach optycznych w regionie i ustalić kwotę przeznaczoną na okulary dla pracowników.

 

Potrzebujesz konsultacji w zakresie BHP?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Praca przy komputerze – jak zadbać o pracowników?

Czy praca siedząca jest szkodliwa dla zdrowia?

Outsourcing BHP