Wyposażenie pomieszczeń biurowych zgodne z BHP i przyjazne dla pracowników

Tym razem bardziej szczegółowo zajmiemy się omówieniem wyposażenia biura – zgodnym z najnowszymi przepisami i przyjaznym dla pracowników.

 

WYPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY

W artykule BHP w pracy biurowej pisałam o tym, jak stworzyć bezpieczne i optymalne warunki do pracy biurowej, o czym warto pamiętać i o co należy zadbać?

Oświetlenie

W pomieszczeniach pracy szeroko stosuje się oświetlenie jarzeniowe (tzw. świetlówki). Przy stosowaniu tego rodzaju oświetlenia mogą występować różnorodne uciążliwości (np. hałas, tętnienie), w tym również olśnienia.

Przyczyną tych uciążliwości nie jest rodzaj światła, lecz jakość opraw i lamp. Uciążliwości te niesłusznie utożsamia się ze szkodliwością dla wzroku tego rodzaju oświetlenia, ponieważ jest ono bardzo zbliżone do naturalnego. Poza tym często spotykamy w pomieszczeniach pracy nie osłonięte rury jarzeniowe, które są źródłem olśnienia.

Hałas

W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy umysłowej, biurowej dopuszczalne natężenie hałasu wynosi 65 dB. Budynki biurowe powinny być izolowane od hałasu ulicznego przez odpowiedniej konstrukcji okna, klimatyzację, wyłożenie ścian i sufitów materiałami dźwiękochłonnymi.

Łazienki i toalety

W budynku, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe, powinny być zainstalowane na każdej kondygnacji ubikacje osobno dla kobiet i mężczyzn.

Nie dotyczy to zakładów – biur, w których zatrudnionych jest mniej niż 5 pracowników na jednej zmianie – pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.

Ustęp powinien być oddzielony szczelnymi ścianami od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i dostępny z dróg komunikacji wewnętrznej budynku.

W ubikacjach powinny znajdować się umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody, jedna na sześć misek ustępowych lub pisuarów, lecz nie mniej niż jedna.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) opisano szczegółowo wymagania w stosunku do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników.

Palarnie

Zgodnie z najnowszymi przepisami w każdym budynku obowiązuje zakaz palenia w pomieszczeniach pracy. Pracodawca może jednak urządzić palarnię (choć nie ma takiego obowiązku).

Jadalnie i pomieszczenia socjalne

W obiekcie biurowym powinno być wydzielone pomieszczenie do spożywania posiłków w czasie pracy. Spożywanie posiłków, a szczególnie picie gorących napojów, siedząc przy biurku, na którym znajdują się różne dokumenty, może oprócz możliwości poparzenia spowodować zniszczenie lub zabrudzenie tych dokumentów.

W urzędach i biurach zatrudniających 50 pracowników zaleca się przygotowanie napojów gorących przez specjalnego pracownika w wydzielonym pomieszczeniu.

Potrzebujesz konsultacji BHP?

Skontaktuj się ze mną

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia wstępne BHP

Outsourcing BHP